Om Oss

Välkommen till
Israelgruppen Jämtland

Här kan du läsa ett utdrag ur Israelgruppens Jämtlands stadgar.

ISRAELGRUPPEN JÄMTLAND

Föreningen ISRAELGRUPPEN JÄMTLAND är en ideell organisation med huvudsaklig lokal förankring i Östersund. Föreningen samverkar vid behov med andra hjälporganisationer för Israel. Föreningens bildandes den 7 december 2007. Föreningen ISRAELGRUPPEN JÄMTLAND är en ideell kristen förening utan samfundstillhörighet. Föreningen har sitt säte i Östersunds kommun. 

 

§ 2 Syfte och målsättning

Föreningen ISRAELGRUPPEN JÄMTLAND betraktar både Gamla och Nya testamentet som av Gud inspirerad helig skrift med ett bestående och enhetligt budskap utan motsatsförhållande.

Föreningen ISRAELGRUPPEN JÄMTLAND vill informera om, att alla människor genom Jesus har möjlighet att få del i förbunden.

Föreningen ISRAELGRUPPEN JÄMTLAND står på klassisk kristen grund men vänder sig emot den ersättningsteologi som säger att kyrkan är det nya Israel och att Gud har förkastat sitt folk. Vi tror att judarna är och förblir Guds egendomsfolk och Guds profetior om att Hans folk skall återsamlas/-vända till sitt Land är idag under uppfyllelse .

Vi ska inte konvertera till judendomen, utan ser oss som de hedningar som genom Jesus Kristus blivit inympade i olivträdet. Jesus upphävde inte lagen utan skärpte och fullbordade den på korset, för att alla människor ska ha möjlighet att bli frälsta.

Föreningen vill aktivt verka för:

• Spridandet av Guds ord och att genom bibeln uppmärksamma det judiska folkets betydelse för den kristna tron.
• Bedja för landet Israel och det judiska folket.
• Återuppväcka kunskapen om kristendomens judiska rötter genom att visa på sambandet mellan GT och NT.
• Väcka intresse för landet Israel och det judiska folket idag utifrån bibeln, det historiska perspektivet samt den dagsaktuella nyhetsrapporteringen.
• Motverka antisemitismen i alla dess former genom att verka för upplysning och kunskapsförmedling om kristendomens och judendomens historia.
• Anordnandet av studiedagar/helger, konferenser och föreläsningar kring ovanstående ämnen
• Vara en informationskälla till Sveriges församlingar, makthavare och enskilda.
• Samverka med jämförbara organisationer och föreningar, som har samma inriktning som Israelgruppen.
• Ett av föreningens syften är även att förmedla förbönshjälp och ekonomisk stöd till organisationer och projekt som arbetar med samma målsättning. Föreningen har vid sitt bildande en redan etablerad förmedling av förbön och ekonomisk hälp till den judiska hjälporganisationen Sabra Foundation i Israel, med säte i Afula. Sabra har även ett kontor i Sibirien.

Föreningen är öppen för alla som delar föreningens syfte och målsättning och som stöder verksamheten.

Föreningen ISRAELGRUPPEN JÄMTLAND verksamhet finansieras genom medlemsavgift, frivilliga gåvor från enskilda, bidrag och överskott från olika arrangemang. Kassören för föreningen administrerar föreningens ekonomi på särskilt bankgirokonto.

Då en del av Föreningen ISRAELGRUPPEN JÄMTLAND syftemål är att förmedla ekonomiska gåvor till olika organisationer och projekt, till stöd för Israel, skall föreningen för detta ändamål öppna ett särskilt Plusgirokonto, från vilket gåvomedel förmedlas oavkortat. Till att ansvara för detta gåvomedelskonto utses en särskilt ansvarig, till att administrera föreningens förmedling av externa ekonomiska stöd och bidrag. Därigenom kan gåvogivare känna större trygghet i att alla gåvor oavkortat kommer fram, genom att denna verksamhetsdel är skild från föreningens övriga verksamhet, med eget konto som administreras av en därför särskild utvald person, med en från övrig verksamhet särskiljd redovisning.

Sedan föreningen startades har den samverkat med den judiska hjälporganisationen Sabra Foundation. Se Sabras svenska hemsida här

Beroende på hur samverkan med andra organisationer utvecklas, kan efter styrelsebeslut nya gåvomedelkonton öppnas, att ansvaras för av utvald person.

Föreningens ekonomi och gåvomedelskonto ska vara strikt åtskilda, så att sammanblandning ej kan vara möjlig.

 

Du är välkommen att kontakta oss här nedan om du vill veta mer.

 


(Lämna tom)