Välkommen!

Föreningen Israelgruppen Jämtland är en ideell organisation med huvudsaklig lokal förankring i Östersund. Föreningen samverkar vid behov med andra hjälporganisationer för Israel. Föreningens bildandes den 7 december 2007. Föreningen Israelgruppen Jämtland är en ideell kristen förening utan samfundstillhörighet. Föreningen har sitt säte i Östersunds kommun. 
Vill veta mer, kolla in lite mer om oss.  Där kan du läsa ett utdrag ur Israelgruppens Jämtlands stadgar och även kontakta oss om du undrar över något.
__________________________________________________________________________________________________

Israelgruppens  vårprogram 2019

Beklagar att vi inte har uppdaterat vår hemsida på lång tid. Men här kommer de resterande två mötestillfällena i vår.

-   Onsdag den 10 april kl 13:00 Metodistkyrkan. Bön

-   Torsdag den 2 maj kl 18:30 Equmeniakyrkan. Medv Kenneth Hermansson.

Ta gärna med eget fika till samlingarna.

Välkomna!  
Israelgruppens styrelse.